הקדמה

אנא קרא בעיון ובקפידה את תקנון האתר. תחילת השיטוט והרכישה באתר מעיד על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.  אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיותאין לבצע רכישה עבור אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת ביצוע ההזמנה \ עסקה,

החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, להסיר או לעשות כל שינוי במגוון המוצרים ללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. החברה מפרסמת באתר תמונות ומידע טכני כפי שנמסר או מתפרסם באתר היצרנים ועל דעתם ואחריותם.

החברה תשמור פרטי התקשרות עם הגולשים למשלוח מידע על מבצעים ומוצרים חדשים. כל מידע אחר הקשור ברכישה יושמד מיד לאחר סיום תהליך הרכישה. 
כל המידע באתר, העיצוב, טקסט וגרפיקה כיוצא בזה הם בבחינת זכויות יוצרים וקנין רוחני של החברה. העתקה או כל שימוש אחר אסור בהחלט ללא תיאום ואישור. אין להכניס שינויים, לשכפל, לגרום לכל שינוי.

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. החברה אינה אחראית בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתיאור המוצרים, המידע מגיע מאתר היצרנים והוא באחריותם. החברה מתחייבת לבדוק כל מידע לפני פרסומו באתר, למנוע כמיטב יכולתה מגורמים עוינים להיכנס לאתר ועם זאת החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים", לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה לאתר.

תקנון והסבר כללי

המכירות באתר לבני 18 ומעלה אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל. באתר מוצע ציוד מקצועי איכותי מחברות ידועות אך בדיקת התאמת המוצר לנדרש באחריות הרוכש. תנאי הכרחי לקיום העיסקה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

הרכישה תתקיים במסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין היתר, שםמספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.

החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמירת הפרטים בסודיות מרבית, לא להעביר או לעשות במידע שימוש שאיינו נוגע ישירות לעסקה עצמה. פרטי כרטיס האשראי לא ישמרו, יושמדו מיד לאחר סיום התהליך.  

לחברה שמורה הזכות לבטל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל עסקה בשל אי קיום תנאי ההשתתפות, או במנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות והאתר.

 כללי

לכל המוצרים באתר אחריות יצרן שתכובד על ידי החברה.  האחריות תקפה למשך שנה אלא אם ייכתב אחרת. האחריות על מוצרי חשמל ואלקטרוניקה מכסה כל פגם בעבודת המכשיר כתוצאה מבעיה חשמלית או פגם מהייצור.  אין האחריות מכסה נזק פיזי או נזק כתוצאה מהפעלה לא נכונה של המכשיר.  

למימוש האחריות יש להביא את המכשיר למעבדת החברה לבדיקה ואישור הטכנאי. 

מומלץ לערוך סקר שוק לפני הרכישה.  יש לבדוק את נתוני המוצר ומחירו. לא יתקבלו תלונות לגבי הנתונים ו\או מחיר המוצר לאחר סיום תהליך הרכישה. החיוב לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי אשר נתן הרוכשתנאי המכירה ואופי התשלום כמוצע באתר, במקרה של פיגור בעסקת תשלומים בתשלומים תהיה החברה רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מידי. 

במקרה וכרטיס האשראי שמסר הזוכה לצורך תשלום יבטל ו/או במקרה ומגיעה הכחשה מחברת האשראי לגבי ביצוע העסקה מתחייב הזוכה למסור, מייד עם קבלת הדרישה ולא יאוחר מ- ימי עבודה, פרטי כרטיס האשראי חליפי לביצוע התשלום עבור המוצר אותו רכשהחברה זכאית לבטל את המכירה ולדרוש מהזוכה את החזרת המוצר, אם סופק, במידה ודרישתה לקבל פרטי כרטיס אשראי חלופי לא נענתה תוך 5 ימי עבודה

 

ביטול עסקה

 ללקוח זכות לבטל עסקה במידה והמוצר הנבחר עדיין לא נשלח לכתובת שנמסרה.   ללקוח זכות להחליף מוצר תקול במוצר אחר חדש זהה במידה והתקלה באחריות היצרן.  החלפת מוצר לא מתאים רק בהסכמת החברה לביצוע ההחלפה.   

במידה ויוסכם בין הצדדים על ביטול עסקה – יושב התשלום בתוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 120 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר לחברה על חשבון הלקוח. המוצר יוחזר באריזתו המקורית.

סייג – לחברה הזכות לתבוע את הלקוח בשל ירידה בערך המוצר. לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים  שיוצרו \ הוזמנו במיוחד עבור הלקוח על פי בקשתו ובתיאום עמו.

 איחור באספקת מוצר

החברה תעשה שביכולתה כדי לוודא, שהמוצר המוצג באתר יימצא זמין במלאי. החברה תסיר מוצרים מהאתר שאזלו מהמלאי, או תציין בסמוך אליהם, כי המוצר אזל מהמלאי ותציין מועד אספקה משוער. אם לאחר רכישה של מוצר התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שונות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני תוך ימי עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי דומה ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם. ללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בביטול העסקה בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לו\ה.

Leave a comment